Plassholder

Solfilm


Få tilbud
I en del tilfeller kan solfilm som legges på vindusglasset, være det riktige alternativet når man skal velge solskjerming. Med dagens teknologi har vi kommet langt i utvikling av gode solfilmer, som fungerer til sitt formål. Enkelte typer solfilm kan fjerne opp mot 80% av solvarmen. Andre typer film mer gir en estetisk effekt med ulike typer mønster på vindusglasset, uten å dempe solvarmen så mye. På områder som det er vanskelig å montere markiser og persienner, kan solfilm være et godt alternativ. Typisk eksempel kan være gavlvegger med store vindusflater og skrå vinduer, eller i glasstak. Solfilm fra Villamarkisen har også vist seg å være et godt alternativ for skoler og barnehager, blant annet fordi i motsetning til annen type solskjerming, så er solfilmen på hele tiden, og gir derfor jevnere innetemperatur / inneklima.
Gratis råd og mål. Ring: 63 91 20 60

Fyll ut, vi kontakter deg!

Kode