Utvendige persienner


Få tilbud
I tillegg til å gi god solavskjerming, gir utvendige persienner huset / bygningen et helt nytt utseende.
Blir det varmt inne når solen står på? Monteres persiennen utvendig foran vinduet er dette en av de beste og mest effektive solskjermingsproduktene på markedet i dag. I tillegg til særdeles god demping av soloppvarmingen av rommet, er vinkelen på lamellene regulerbar slik at du kan justere lamellvinklingen til å skjerme optimalt for solen, og fortsatt beholde utsynet gjennom vinduet. Persiennene skjermer også for innsyn. En rekke av våre utvendige persienner kan tilkobles tilleggsutstyr som automatikk og motorisert styring. På denne måten skjermes du for solen og innsyn uten å foreta deg noe.  
Mange av Villamarkisens kunder synes det er en ekstra god grunn for automatisering, at man får skjermet møbler inne mot solens skarpe stråler. Med sol- og vind-automatikk, vil utvendige persienner stenge for solen automatisk. Utvendige persienner kan med fordel også brukes på forretningsbygg.
Gratis råd og mål. Ring: 63 91 20 60

Fyll ut, vi kontakter deg!

Kode